Lapsen oikeuksien viestintäverkosto

Kansallinen lapsen oikeuksien viestintäverkosto perustettiin vuonna 2010 laaditun kansallisen lapsen oikeuksien viestintästrategian pohjalta (valtioneuvosto.fi). Verkoston muodostavat yhdessä valtion ja kirkon toimijat sekä lapsi- ja nuorisojärjestöt ja lapsiasiavaltuutetun toimisto. 

Verkoston tavoitteena YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteen mukaisesti sopimuksen tunnettuuden lisääminen, lapsen oikeuksien toteutumisen edistäminen sekä lapsen oikeuksien näkökulmien esiin tuominen julkisessa keskustelussa.  

Verkosto ylläpitää www.lapsenoikeudet.fi -verkkosivustoa, useita sosiaalisen median kanavia, järjestää vuosittaisia viestintäkampanjoita, ja tapahtumia, ottaa osaa julkiseen keskusteluun sekä tuottaa lapsen oikeuksien materiaaleja.  

Lapsen oikeuksien viestintäverkoston toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (okm.fi) ja Lastensuojelun Keskusliitto (lskl.fi). Toimintaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja verkoston ohjausryhmä.  

Verkostossa ovat mukana seuraava tahot:  

Lisätietoja:

Maria Talvitie
Viestinnän asiantuntija
040 868 0260
maria.talvitie@lskl.fi