Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter

Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter inrättades 2010 utifrån den nationella kommunikationsstrategin för barnets rättigheter (på finska, valtioneuvosto.fi). Nätverket består av statliga och kyrkliga aktörer samt barn- och ungdomsorganisationer och barnombudsmannens byrå.

Nätverkets mål är att i enlighet med förpliktelsen i FN:s konvention om barnets rättigheter öka kännedomen om konventionen, främja tillgodoseendet av barnets rättigheter samt lyfta fram synvinklar om barnets rättigheter i den offentliga debatten.

Nätverket upprätthåller webbplatsen www.lapsenoikeudet.fi, flera kanaler för sociala medier, ordnar årliga informationskampanjer och evenemang, deltar i den offentliga debatten och producerar material om barnets rättigheter.

Verksamheten inom kommunikationsnätverket för barnets rättigheter finansieras av undervisnings- och kulturministeriet (okm.fi) och Centralförbundet för Barnskydd (lskl.fi). Verksamheten koordineras av Centralförbundet för Barnskydd och nätverkets styrgrupp.

I kommunikationsnätverket deltar följande aktörer:

Mer information: