Veckan för barnets rättigheter

Veckan för barnets rättigheter är en temavecka med aktiviteter om barnets rättigheter. Målet är att göra barnets rättigheter mer kända bland barn och ungdomar.

Veckan för barnets rättigheter firas nästa gång 18.–24.11.2024! Anmälningen till temaveckan börjar under våren.

Barnets rättigheter är vuxnas ansvar