Veckan för barnets rättigheter

Veckan för barnets rättigheter är en temavecka med aktiviteter om barnets rättigheter. Målet är att göra barnets rättigheter mer kända bland barn och ungdomar.

Veckan firades 14–20.11.2022. Tack för alla som var med. Vänligen ge oss respons om temaveckan!

Barnets rättigheter är vuxnas ansvar