Veckan för barnets rättigheter

Veckan för barnets rättigheter är en temavecka med aktiviteter om barnets rättigheter. Målet är att göra barnets rättigheter mer kända bland barn och ungdomar.

Veckan för barnets rättigheter firas 20.–26.11.2023. Du hinner ännu anmäla dig med till temaveckan! Läs mer om årets tema rätt till välmående. Ge oss också respons och berätta hur vi lyckades förbereda temaveckan i år.

Barnets rättigheter är vuxnas ansvar