Musiklek

Varkatighet: 20 min (se även timplan 3 för klasser 1–2)

Enligt konventionen om barnets rättigheter har var och en rätt till gott bemötande. Syftet med denna uppgift är att uppmuntra eleverna att göra goda gärningar för andra. I denna uppgift behöver ni något mjukt föremål (t.ex. en ärtpåse eller en mjuk boll) samt en apparat som spelar musik.

Eleverna står i en cirkel och musiken sätts på. Eleverna kastar ärtpåsen till varandra tills musiken slutar spela. Den elev som då har ärtpåsen i sin hand berättar om vilken god gärning hen har gjort för någon annan i dag eller vilken god gärning hen har tänkt göra för någon annan i dag. Målet är att varje elev åtminstone en gång får berätta om en god gärning. För att göra uppgiften lättare kan man innan leken börjar ge exempel på goda gärningar.