Bli bekant med känslor -skrivuppgift

15 min

Genom att lära sig känslomässiga färdigheter kan man förebygga mobbning. Alla slags känslor är tillåtna och känslorna varierar, men när man är upprörd får man inte skada eller behandla någon annan dåligt.

För eleverna skrivs ut uppgiften ”Bli bekant med känslor” (pdf), som kan göras under ledning av läraren antingen tillsammans eller självständigt. Någon uppgiftsdel kan också göras som hemuppgift.

I uppgiften:

  • övar ni att identifiera och namnge känslor
  • ni funderar på metoder för att kanalisera känslor av upprördhet så att när ni blir upprörda eller arga inte sårar eller skadar någon
  • ni funderar på metoder hur en vuxen kan skydda ett barn mot våld eller dålig behandling