QR-orientering, klass 1-2

35 min

Tillbehör:

Utdelningsbladet “När barnets rättigheter förverkligas” (pdf) till varje grupp (cirka 3 pers./grupp)

För att läsa QR-koder behöver ni en telefon eller en pekdator

  • Vid behov, ladda ner en för ändamålet avsedd app, t.ex. en QR-streckkodsläsare (Google Play). Även i Snapchat-appen finns denna funktion. I vissa telefoner finns den också färdigt. Du kommer väl ihåg att gratis QR-kodläsarappar ofta innehåller reklam. Testa apparna på förhand för att hitta en som är lämplig för hela klassen.

QR-koderna (pdf) skrivs ut och sprids på olika håll i skolan, på skolans gård osv.

Anvisningar för QR-orientering

Eleverna delas in i grupper på cirka tre personer. På olika håll i skolan finns QR-koder som kan läsas med en telefon eller pekdator. Grupperna utför de uppgifter som anges bakom koderna, och skriver svaren i sina häften eller t.ex. på frånsidan av utdelningsbladet ”När barnets rättigheter förverkligas”.

Eleverna tar med sig telefoner eller pekdatorer, utdelningsbladet ”När barnets rättigheter förverkligas” (en per grupp) och anteckningsmaterial.

Eleverna söker kontrollerna i fri ordning och så många som möjligt.