Vilka saker ökar eller minskar ungdomars trygghet?

10 min

Läraren berättar om barnets och den ungas rätt till en trygg livsmiljö. Var och en av oss har rätt till trygghet i hemmet, i kamratrelationer, vid sällskapande, i skolan och i hobbyer. Att avsiktligt skada eller trakassera någon annan är alltid fel. Hurdana saker försämrar de ungas trygghet i deras egen livsmiljö? Läraren kan ge exempel på sådana (våld, sexuella trakasserier, trakasserier, mobbning, gängbildning, hatretorik …).

Om eleverna har tillgång till pekdatorer eller datorer, kan de efter inledningen utföra ett säkerhetstest för unga på webbplatsen Nettiturvakoti (på finska)