Paruppgift: känslopantomim

5–10 min

I uppgiften bekantar eleverna sig med olika känslor.

Uppgift:

Hur ser olika känslor ut? Välj, växelvis med paret ur känslokorten (pdf) en känsla som visas för den andra som pantomim, dvs. utan ord.
Vilka känslor hann ni gå igenom? Vilka känslor var det lätt att visa och gissa? Vilka känslor var svåra? Är det svårt att känna igen vissa känslor i verkligheten och likaså svårt att visa dem för andra?

Psst. Paret kan också själva hitta på de känslor som de visar under pantomim.

Tillbehör: