Teckna din rädsla

10 min

Alla får ett tomt papper och om eleven inte vill att kompisarna ser vad eleven ritar, kan eleven sätta upp böcker som hindrar andra från att se teckningen.

De som vill kan berätta om sina teckningar eller visa dem. Eleven får också riva sin teckning och kasta den i sopkorgen.

Efter rundan kan läraren fråga hur det känns och om det känns lättare efter att man tecknat sin rädsla.