Diskussion och pyssel: klassens egen välmåendebank

15–35 min

I uppgiften diskuterar ni vilka gärningar och saker som kan bidra till att upprätthålla vars och ens välmående. Ni hittar på välmåendetips som kan genomföras under skoldagen och sätter upp en affisch på klassrummets vägg: klassens egen välmåendebank.

Uppgift:

Ni delar upp klassen i par eller små grupper. Ni kan under också lärarens ledning diskutera och svara genom att markera.

Vi hittar på välmåendegärningar. Gärningarna kan gälla till exempel följande delområden av välmåendet, läraren kan ge klassen exempel:

  1. psykiskt välmående (t.ex. känslor och att identifiera dem, att uttrycka och hantera känslor)
  2. socialt välmående (t.ex. växelverkan, att beakta andra, vänner och familj)
  3. fysiskt välmående (t.ex. motion, sömn, sunda levnadsvanor)
  4. självbild, självkänsla, egna drömmar (t.ex. vad jag anser om mig själv och hur jag behandlar mig själv)
  5. den digitala världen och välmåendet (t.ex. användning av smarta anordningar, pauser, kommunikation)

Från affischen i klassrummet väljer ni 1–2 gärningar/par eller grupp som hänför sig till varje delområde av välmåendet.

Skriv upp gärningarna på ett stort papper eller en stor tavla på klassrumsväggen.

Tillbehör:

  • Stort papper eller en stor kartong eller motsvarande som grund för en gemensam affisch.

Psst. Vilken välmåendegärning kan du prova att göra i din vardag denna vecka inom alla fem delområden av välmåendet? Ni diskuterar ämnet.

Psst psst. Tips om gärningar finns också på den Karta över välmåendegärningar som skrivs ut för hemmet (pdf).