Passet för gott humör

Varaktighet: t.ex. 1–7 dagar

Syftet med Passet för gott humör är att uppmuntra eleverna till att göra goda gärningar, eftersom alla har rätt till gott bemötande. Uppgifterna i passet kan utföras under en dag, men man kan också utföra uppgifterna i passet till exempel under en vecka. Eleven kryssar för uppgiften när han eller hon har gjort en viss uppgift. Ni kan komma överens om att ifyllda pass kan återlämnas till läraren.