Åsiktsbingo

Varaktighet: 20–30 min

Eleverna får röra sig fritt i klassen och deras uppgift är att hitta en annan elev som har samma åsikt om ett påstående. När en elev hittar en annan elev som har samma åsikt om påståendet, kan eleven kryssa för rutan i fråga. Den elev som först får en lodrät eller vågrätt rad förkryssad ropar bingo. Det andra målet är att få hela rutfältet förkryssat. Till sist ska ni gå igenom alla punkter. Var det någon ruta som väckte funderingar hos eleverna? Om flera elever var oense om ett påstående, ska ni fråga varför så är fallet?