Diskutering om videon: Rasism och diskriminering

15 min

Ni ser tillsammans Video av Mahdin Nuoret ry: Syrjimättömyys on ihmisoikeus – #puuturasismiin YouTubesta (på finska) Längd 5 min.

Ni repeterar termen rasism: Rasism innebär att en person eller grupp av människor ges en lägre ställning t.ex. på grund av verkligt eller antaget ursprung, hudfärg, medborgarskap, språk eller religion. Rasism är inte bara enstaka gärningar, utan den förekommer också i samhällets strukturer och seder.

Ni diskuterar videon tillsammans eller parvis/i små grupper:

  • Fundera en stund på de ungdomars situation som talar på videon: vilka känslor och tankar skulle du uppleva i motsvarande situationer? Hur tror du att du skulle reagera? Hur önskar du att andra skulle reagera?
  • Vad gör det svårt att ingripa i rasistiska situationer? Vad skulle göra det lättare att ingripa?
  • Fundera på fem olika sätt hur de personer som såg den rasistiska situationen på bussen kunde ha reagerat.
  • Ibland kan det förekomma diskriminerande språkbruk eller rasistiska skämt inom det egna kompisgänget. Tycker du att det är lätt att ingripa i dessa? Om inte, varför? Vad kan göra det lättare att ingripa i sådana situationer?