Jag har rätt till en trygg framtid!

30 min

Tillsammans genomför ni på en stor kartong eller virtuellt ett kollage om en trygg framtid. Om du gör kollaget på en kartong, kan du använda bilder som klippts ur tidningar eller bilder som skrivits ut från webben.

Läraren inleder temat med frågor och idéer tillsammans med eleverna. Varje barn har rätt att leva och utvecklas i trygghet. Vilka faktorer kan äventyra barnens trygghet i vårt samhälle? Och på andra håll i världen? Vilka åtgärder kan vuxna vidta för att förbättra barnens trygghet?

Läraren delar upp barnen i grupper av lämplig storlek och ger handledning för uppgiften. Alternativt kan var och en göra ett eget kollage, om klassen hellre utför uppgiften på det sättet.

Vi gör en fantasiresa till en trygg framtid för barnen. Kollaget är en drömkarta som visuellt lyfter fram elevernas tankar och åsikter om sin egen framtid. Till kollaget kan från tidningar fogas ord, bilder, dikter osv. eller så kan ni själv rita element i det. Varje grupp får göra ett kollage i sin egen smak.

Genomförande:

  • Var och en får först självständigt fundera på hurdan framtid han eller hon vill ha och vad han eller hon själv är beredd att göra för den.
  • Dela med er av era egna tankar i gruppen och fundera tillsammans utifrån dem på en rubrik för kollaget. Läraren kan hjälpa till med att hitta på en rubrik, om det känns svårt.
  • Kollagen ska innehålla åtminstone:
    • Hänvisningar till vilka gärningar som eleven är beredd att vidta för sin egen trygghet (t.ex. återvinning, förebyggande av olyckor).
    • Saker som skapar trygghet. Läraren kan ge exempel på dessa (t.ex. hälsan, hemmet, välbefinnande, familj och vänner).

Till slut presenterar barnen sina kollage och barnen får berätta vad de har lagt i kollaget och varför. Läraren kan skriva upp barnens tankar och berätta vad han eller hon lärt sig av barnens tankar.