3.–6. klass

Unga skolbarn hejar med händerna i luften framför tavlan.

Material för klass 3–6 år 2023

Bekanta dig med uppgifterna som gäller barnkonventionen och rätten till välmående. Sammanställ av uppgifterna en trevlig lektionsplan, använd uppgifterna som en del av andra lektioner eller låt eleverna utföra dem självständigt. Uppgifterna är avsedda för året 2023, men ni kan använda dem också senare. Du hittar en introduktion till materialet i Lärarguiden. Om du vill differentiera uppåt, titta också på uppgifterna för årskurs 7–9. Du kan också differentiera nedåt och använda uppgifter för årskurs 1–2.

De uppgifter som märkts med en asterisk (*) är från tidigare år. Du hittar fler gamla uppgifter i arkivet för Veckan för barnets rättigheter.

Uppgifter i anslutning till konventionen om barnets rättigheter klasser 3–6

Uppgifter om temat rätt till välmående klasser 3–6

Temat för Veckan om barnets rättigheter 2023 är barnets rätt till välmående. Välmående består av många olika faktorer. Till exempel fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer, självbild och egna drömmar samt den digitala världen kan tillsammans påverka vårt upplevda välmående. I temauppgifterna behandlas välmående ur olika synvinklar.

Gemensamma uppgifter