3.–6. klass

Timplaner

  1. Timplan 1: Vad är konventionen om barnets rättigheter och veckan för
    barnets rättigheter? (pdf)
  2. Timplan 2: Vad innehåller konventionen om barnets rättigheter? (pdf)
  3. Timplan 3: Barnet har rätt till en framtid (pdf)
  4. Timplan 4: Jag har rätt till en framtid (pdf)
  5. Timplan 5: Internationella dagen för barnets rättigheter (pdf)

Barnets rättigheter

Rätt till framtiden

Kolla även in materialer för klasser 1.–2., klasser 7–9. och småbarnspedagokik. Se också arkivet för material från förre år.