3.–6. klass

Obs! Materialet på sajten är från 2021. Årets material kommer att publiceras hösten 2022. 

För en introduktion till materialet, se Lärarguiden. Om du vill differentiera uppåt eller neråt, ta också en titt på 3.–4. klassens och 7.–9. klassens uppgifter. Timplaner och uppgifter som är markerade med en asterisk (*) är helt nya.

Timplaner, 5.–6. klass

  1. Timplan 1: Vad är konventionen om barnets rättigheter och veckan för barnets rättigheter? (pdf)
  2. Timplan 2: Ett barn har rätt till delaktighet (pdf)*
  3. Timplan 3: Alla har rätt till gott bemötande (pdf)*
  4. Timplan 4: Finns det en enkel lösning på allt? (pdf)*
  5. Timplan 5: Internationella dagen för barnets rättigheter (pdf)

Uppgifter om barnets rättigheter, 5.–6. klass

Uppgifter om temat rätt till gott bemötande, 5.–6. klass

+ Ytterligare programnummer för hela klassen:

Kolla även in materialer för klasser 1.–2., klasser 3.–4., klasser 7–9. och småbarnspedagokik. Se också arkivet för material från förre år.