Informationssökning i sociala medier

30 min

(T.ex. modersmål och litteratur, samhällslära, hälsokunskap)

I uppgiften får eleverna bekanta sig med teman om välmående i Instagram och TikTok.

Uppgift:

Eleverna indelas i grupper på 3–4 personer.

Grupperna väljer minst en Instagram/TikTok-webbplats från listan. De bekantar sig närmare med innehållet i webbplatsen. På webbplatsen väljs ett inlägg som gäller välmående och som först diskuteras inom den egna gruppen. Slutligen presenteras innehållet i inlägget och eventuella frågor om den presenteras gruppvis för hela klassen.

 • Buenotalk (IG, TT)
 • Darravapaa (IG, TT)
 • Jabatjatunteet (IG, TT)
 • Konstaapeli Daniel (TT)
 • Laakari.Atte (IG, TT)
 • Lapsenoikeudet (IG)
 • Ruokaklinikka (IG)
 • Sekasinchat (IG, TT)
 • Sossut (TT)
 • Suavarten_official (IG, TT)
 • Sun.muudi (IG, TT)
 • Tiedenaiset (IG, TT)
 • Tunteellaemiliakujala (IG)
 • Verkkonuorisotalo Loiste (IG, TT)