Diskussionsuppgift: barnets rättigheter

Varaktighet 20 min (se även timplan 1, 1.–2. klass , 3.–5. klass  och 5.–6. klass)

Vilka rättigheter kommer ni ihåg från videon?

Skriv i mitten av tavlan ”barnet har rätt …”. Eleverna får kring det skriva olika saker, antingen något som sagts på videon eller något som de själva minns.

Därefter sätts på tavlan en ”När barnets rättigheter förverkligas”-lista. Ni diskuterar de saker som finns på listan. Vilka saker är nya jämfört med de saker som ni tillsammans skrev på tavlan? Vilka frågor är särskilt viktiga för dig själv? Är någon punkt svårare att förstå? Diskussionen kan först föras i mindre grupper eller direkt framför hela klassen.

Med de mindre eleverna kan man endast t.ex. diskutera innehållet i videon.