Hälsningar till beslutsfattarna!

Vad anser ni att det är viktigt att riksdagsledamöterna känner till om barns och ungas välmående?

Lämna in klassens hälsningar senast 8.12.2023 med webbblanketten ni finner på denna sida. Vi sänder hela Finlands samlade hälsningar från skolorna till riksdagens alla riksdagsledamöter i början av den nya sessionsperioden. Varje årskurs kan delta.

Obs! Om era hälsningar är sådana som också de lokala påverkarna gärna borde få höra, skicka då en sammanfattning också till beslutsfattarna i er egen stad eller kommun.

Uppgift:

Riksdagsledamöterna stiftar lagar och beslutar om statens penninganvändning. Enligt konventionen om barnets rättigheter ska också barns och ungas röst, tankar och åsikter höras i frågor och beslut som gäller dem själva.

Vad vill just er elevgrupp att riksdagsledamöterna ska veta om temat för årets Veckan för barnets rättigheter: ”Barnet har rätt till välmående?”

Fundera under lärarens ledning eller parvis/i smågrupper på följande frågor:

  • Vad stärker barns och ungas välmående?
  • Vad försvagar barns och ungas välmående?

Genomgång:

Diskutera tillsammans vilka svar eleverna lyfte fram. Rita en tankekarta över ämnen som togs upp.

Läraren sammanställer utifrån elevernas funderingar en kompakt text som kan skickas via den bifogade anonyma webblanketten (webropolsurveys.com) senast 8.12.2023 (läraren skickar 1 blankettsvar per elevgrupp). Webblanketten kommer att finnas tillgänglig senast i början av Veckan för barnets rättigheter.

Observera att det maximala antalet tecken i blanketten är 1 000, så det kan vara bra att sammanställa hälsningarna till exempel med franska streck.

Ni kan också ladda ner bifogade filer (.pdf, .jpg) om eleverna till exempel vill skicka sina hälsningar som teckningar eller fotografier.