Häftet Jag har rätt till en framtid

(Se även timplan 4)

Redskap

  • En telefon eller en pekdator med vilken man kan läsa QR-koder
    • Vid behov, ladda ner en för ändamålet avsedd app, t.ex. en QR-streckkodsläsare. Även i Snapchat-appen finns denna funktion. I vissa telefoner finns den också färdigt. Du kommer väl ihåg att gratis QR-kodläsarapparater ofta innehåller reklam. Testa apparna på förhand för att hitta en som är lämplig för hela klassen
  • QR-koderna (kommande!) utskrivna och spridda på olika håll i skolan, på skolans gård osv.

Till var och en utdelas 3 A4-ark, av vilka man gör ett häfte t.ex. genom att nita ihop arken.

Anvisning till eleverna:

Gör ett omslag till häftet. Skriv som rubrik Jag har rätt till en framtid. Rita och/eller klipp och klistra bilder ur en tidning på omslaget, som beskriver dig, dina favoritsaker och dina önskemål om framtiden.

Ifyllandet av häftet sker i form av QR-orientering. För varje orienteringspunkt har det reserverats en egen sida i häftet. Eleverna får fylla i häftet i lugn och ro, och innehållet i häftet behöver inte visas för någon. Var och en får själv bestämma vad de visar för de andra efter orienteringen.