Beröm en annan!

Varaktighet: 15–20 min

Eleverna sitter i en cirkel på golvet. Läraren kastar en mjuk boll eller något annat mjukt föremål slumpmässigt till en elev och denna elev får till uppgift att säga något gott om eleven som sitter på den vänstra sidan. Den elev som får berömmet får inte svara på något annat än tack. Efter det ges bollen till den elev som just berömdes. Eleven upprepar samma sak med den elev som sitter på hans eller hennes vänstra sida. Ni går igenom hela cirkeln så att var och en har fått säga och höra ett beröm. Till sist gör ni en ny runda, där var och en berättar hur det kändes att ta emot beröm och hur det kändes att berömma någon annan?

Exempel på vad man kan säga till andra

  • Du är så bra på att rita!
  • Du har fina kläder!
  • Du är jättebra på fotboll!