Tankejumpa

Varaktighet: 15 min.

Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till en åsikt. Eleverna ska svara på påståendena genom att röra på sig.

 • Av samma åsikt = Sträck dig så högt som du kan
 • Av annan åsikt = Gör dig så liten som möjligt
 • Jag kan inte säga = Lägg händerna på sidorna

Uppgiften kan vid behov också genomföras med ögonen stängda så att endast läraren ser svaren. Om det uppstår stor spridning i svaren på ett påstående, lönar det sig för läraren att tillsammans med eleverna diskutera det rätta tillvägagångssättet.

Påståenden:

 1. Alla får komma till skolan som sig själva
 2. Du får berätta kompisens hemlighet för andra
 3. Du får låna en penna av din kompis om han eller hon ger sitt tillstånd till det
 4. Du får skrika till din kompis om du själv är på dåligt humör
 5. På raster ska alla tas med i leken
 6. Du får störa när en kompis studerar
 7. Du får överrösta läraren
 8. Du ska komma i tid till skolan
 9. Alla ansvarar för att klassen har en god stämning
 10. Jag kan lägga mig när jag vill