Orientering

Varkatighet: 30 min (se även timplan 4 för klasser 1–2)

Barnet har rätt till en trygg skolmiljö och mobbningsproblem kan förebyggas t.ex. genom att man lär sig känslomässiga färdigheter. Syftet med denna uppgift är att lära eleverna att känna igen olika känslor.

Skriv ut MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s känslokort och orienteringspass. Eleverna delas in i grupper på 3–5 personer. Till eleverna delas ut orienteringspass. Eleverna har till uppgift att söka vilka sex bilder av de nio bilderna på orienteringspasset som finns på olika håll i skolan och kryssa för dem som de hittar. Om det finns tid kan eleverna tillsammans fundera på vilket känsloläge de hittade bilderna uttrycker.

Rätt svar på känslor:

  1. Rädd
  2. Glad
  3. Arg
  4. Bekymrad
  5. Ursinnig
  6. Ledsen