Responsblanketter

Ge respons om Veckan för barnets rättigheter och vinn en bokpaket!

Du kan använda olika blanketter för att ge respons på årets material och genomförandet av temaveckan. Skolor, småbarnspedagokik och fritids- och hobbyverksamhet har sina egna reponsblanketter. I år har även skolelever fått en egen responsblankett. Vi hoppas att lärarna hjälper oss att samla in respons direkt från eleverna själva, så att veckan skulle bli så trevlig som möjligt också för dem. Vänligen dela på länken till eleverna.

Svara på enkäten senast 4.12.2022 och du kan vinna en bokpaket för barn. Vi kommer att lotta ut flera paket bland respondenterna. Tyvärr kan endast vuxna delta i utlottningen.

Responsblanketterna i Webropol

Responsblankett för skolelever

Responsblankett för skolor/läraren

Responsblankett för småbarnspedagokik