Reklamvideo om hur Barnkonventionen förverkligas i Finland

Syftet med uppgiften är att eleverna funderar på hur Barnkonventionen förverkligas i Finland. Välj ett tema och gör en reklamvideo om temat.

  • Repetera artiklarna i Barnkonventionen här https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
  • Välj ett tema, som du anser att i Finland är bra jämfört med något annat land.
  • Gör en reklamvideo som är högst en minut lång, och där du gör reklam för en sak som du valt och som du anser att är bra i Finland.

Läs mer om hur du gör och redigerar en reklamvideo (på finska) Ylen Uutisluokan ohjeet.

Exempel:
I Barnkonventionen fastställs att varje barn vid behov har rätt att få läkarvård. I Finland har vi offentlig hälsovård, vilket betyder att vi kan uppsöka läkarvård på morgonen, kvällen och natten. Det är fantastiskt.”