Övning i att lyssna: Hör du mig?!

Varaktighet: 15–20 min

Varje barn har rätt att bli hörd och nu är det ett bra tillfälle att öva sig på att lyssna på någon annan. Vi delar in eleverna i par. Den ena berättar till exempel för den andra vad han eller hon har gjort under dagen. Den part som lyssnar under den första omgången ska låtsas att han eller hon inte lyssnar (bläddrar i mobilen, tittar åt ett annat håll, avbryter osv.).

Under den andra omgången fokuserar den lyssnande parten på att lyssna på vad den andra har att säga (tittar i ögonen, ställer preciserande frågor, uttrycker sig med gester och ögon att han eller hon lyssnar). När övningen är gjord, ska ni byta rollerna.

När båda har fått pröva båda rollerna, diskuterar ni först med den andra och sedan tillsammans: Hur kändes det när den andra inte lyssnade? Hur förändrades känslan när den andra var intresserad av att lyssna?