Gruppuppgift: Saker som förenar

25 min

Uppgiften har ursprungligen publicerats i Uleåborgs stads projekt Turvallinen Oulu – Perusopetuksen tunne- ja turvataitokasvatus (pdf) i undervisningsmaterialpaketet för klasserna 7–9, s. 19.

I övningen funderar eleverna tillsammans på saker som förenar dem. Övningen stärker känslan av att eleverna har mer saker som förenar dem än skiljer dem. Med hjälp av övningen lär sig eleverna att känna varandra bättre och mer personligen.

Läraren delar in eleverna i grupper på 3–5 personer. Grupperna har till uppgift att komma på så många saker som möjligt som förenar dem alla. Till exempel: Vi är alla elever i årskurs 7. Vi använder alla byxor. Vi gillar musik allihop. Eleverna skriver ner sakerna på ett papper.
Även om det väsentliga i övningen är att diskutera och lära känna varandra, kan ni också göra övningen till en tävling mellan grupperna. Den grupp som har hittat flest gemensamma saker vinner.

Till sist diskuterar ni under ledning av läraren vilka saker som förenar eleverna och vad som är annorlunda och unikt hos var och en av oss. Läraren styr diskussionen och framhåller att var och en har samma människovärde, att man måste komma överens med var och en och att det alltid finns något som förenar människor.