Ryhmätehtävä: Yhdistävät asiat

25 min

Tehtävä on julkaistu alun perin Turvallinen Oulu -hankkeen Perusopetuksen tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaalipaketissa luokka-asteille 7–9, s. 19. 

Harjoituksessa oppilaat miettivät yhdessä asioita, jotka yhdistävät heitä. Harjoitus vahvistaa luokassa tunnetta, että oppilailla on enemmän yhteisiä asioita kuin erottavia. Harjoituksen avulla oppilaat oppivat tuntemaan toisensa paremmin ja henkilökohtaisemmin.

Opettaja jakaa oppilaat 3–5 hengen ryhmiin. Ryhmien tehtävänä on keksiä mahdollisimman monta asiaa, jotka yhdistävät heitä kaikkia. Esimerkiksi: Me kaikki olemme 7. luokan oppilaita. Meillä kaikilla on housut jalassamme. Me kaikki tykkäämme musiikista. Oppilaat kirjoittavat asiat paperille.

Vaikka harjoituksessa olennaista on keskustelu ja tutustuminen, siitä voi tehdä myös ryhmien välisen kilpailun, jolloin eniten yhteisiä asioita löytänyt ryhmä voittaa.

Lopuksi keskustellaan opettajan johdolla siitä, millaiset asiat oppilaita yhdistävät sekä siitä, mikä jokaisessa on erilaista ja uniikkia. Opettaja ohjaa keskustelua siihen, että jokaisella on sama ihmisarvo, että jokaisen kanssa on tultava toimeen, ja että ihmisten välillä on aina löydettävissä myös jotain samankaltaisuutta.

Turvallinen Oulu -hankkeen materiaalipaketista löydät paljon lisää tunne- ja turvataitokasvatukseen soveltuvaa aineistoa ja harjoituksia.