Kuva-arvaustehtävä yhdessä: Mitä kuva esittää? (7-9)

15 min. (Katso myös tuntisuunnitelma 5)

Lapsen oikeuksien läpikäynti tai muistelu aikaisemmilta tunneilta. Tarvittaessa tutustutaan ensin “Lapsen oikeuksia” -listaan (pdf).

Arvotaan numero esim. nopalla ja avataan sen kohdalla oleva kuva. Mietitään ensin ryhmissä ja sitten yhdessä, mitä oikeutta kuva esittää Tämä toistetaan esim. 5 kertaa, tai sen mukaan, miten paljon on aikaa ja syntyy keskustelua.

A. Lapsella on oikeus käydä koulua.
B. Lapsella on oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos he pystyvät huolehtimaan lapsesta. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa, jos lapsi ei asu vanhempiensa kanssa. Lapsella on oikeus säilyttää suhteet sukulaisiinsa.
C. Lapsella on oikeus levätä, leikkiä ja viettää vapaa-aikaa. Lapsella on oikeus tutustua taiteeseen ja kulttuuriin.
D. Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen.
E. Lapselle pitää turvata koti, ruokaa ja riittävästi vaatteita.
F. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä. Lapsella on oikeus saada hoitoa ja apua, jos hän sairastuu.

Oikeat vastaukset:

  1. C
  2. F
  3. A
  4. E
  5. B
  6. D