Toiminnallinen tehtävä: Unelmia vai painajaisia -tulevaisuustehtävä

20 min

Tehtävässä pohditaan toivottuja ja ei-toivottuja tulevaisuuksia lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Tehtävä:

Opettaja piirtää valko- tai liitutaululle suuren Delfoi-nelikentän (ks. mallikuva. pdf).

Opettaja kertoo: Tehtävässä pohditaan toivottuja ja ei-toivottuja tulevaisuuksia. Luetaan neljä tulevaisuuden väittämää, joiden kohdalla jokainen voi miettiä, onko väittämä todennäköinen vai epätodennäköinen sekä toivottava vai ei-toivottava.

Opettaja voi antaa esimerkin: “Tulevaisuudessa koulun jokainen opettaja on korvattu robotilla”, ja merkitä rastin haluamaansa kohtaan nelikentässä.

Opettaja kertoo: Oppilaat käyvät rastittamassa taululle vastauksen. Tehtävässä ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, vaan oma merkintä tehdään nelikenttään sen mukaan, mitä mieltä itse on tulevaisuuden väittämän todennäköisyydestä ja toivottavuudesta.

Opettaja lukee väittämät yksi kerrallaan. Jokaisen väittämän jälkeen voidaan käydä pieni keskustelu siitä, miksi oppilaat valitsivat sen kohdan, jonka valitsivat. Entä mitä pitäisi tapahtua, jotta ei-toivotusta väittämästä tulisi toivottava tai epätodennäköisestä todennäköinen?

Väittämien välissä pyyhitään rastit nelikentästä.

Lämmittelytehtävänä oppilaille voi antaa esim. saman “Tulevaisuudessa koulun jokainen opettaja on korvattu robotilla” -väittämän.

Väittämät:

  • Viiden vuoden päästä on vähemmän kiusaamista.
  • Viidentoista vuoden päästä 16-vuotiaat saavat äänestää.
  • Vuonna 2050 ilmaston lämpeneminen on saatu pysäytettyä.
  • Tulevaisuudessa ei ole köyhyyttä.

Tarvikkeet:

  • Valkotaulutusseja tai liituja.
  • Vaihtoehtoisesti teippiä ja iso tila.

Psst. Jos käytössä on paljon lattiatilaa, voi nelikentän merkitä teipillä lattialle. Tällöin oppilaat itse asettuvat seisomaan haluamaansa kohtaan nelikentässä kunkin väitteen kohdalla. Nelikentän eri osioiden merkitykset voi kirjoittaa A4-paperille ja kiinnittää ne teipillä lattiaan. Teippinelikenttä kannattaa tehdä mahdollisimman suureksi, jotta oppilailla on tilaa valita haluamansa paikka.

Psst. Psst. Oppilaat voivat halutessaan keksiä myös omia tulevaisuuden väittämiään, joiden todennäköisyyttä ja toivottavuutta luokka voi arvioida.

Psst. Psst. Psst. Tutustu tulevaisuusajattelun ABC:hen Lasten- ja nuortensäätiön sivuilla (nuori.fi)