Miten syrjäytymistä voidaan ehkäistä?

Kesto: 50–60 min. (Katso myös tuntisuunnitelma 3, 7.–9. luokat.)

Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nyt on lasten aika kertoa ajatuksia, miten syrjäytymistä voidaan ehkäistä. Oppilaat jaetaan neljään eri ryhmään, ja jokainen ryhmä saa oman aiheen pohdittavaksi.

  • Ryhmä 1: Miten koulunne voisi ehkäistä nuorten syrjäytymistä?
  • Ryhmä 2: Miten päättäjät (eduskunnan ja kotikunnan päättäjät) voisivat ehkäistä nuorten syrjäytymistä?
  • Ryhmä 3: Mitä itse voitte tehdä, jos huomaatte jonkun toisen oppilaan syrjäytyvän? Mistä piirteistä tämän voi tunnistaa?
  • Ryhmä 4: Pohtikaa syitä, mistä syrjäytyminen voi johtua. Mitä syrjäytymisen taustalla voi olla?

Ryhmät keräävät ajatuksensa A3-paperille esimerkiksi ajatuskartan muotoon. Työskentely voidaan toteuttaa myös pistetyöskentelynä, jolloin jokainen ryhmä kiertää jokaisen aiheen luona. Pistetyöskentelyssä aikaa voi antaa esimerkiksi 10–15 minuuttia per aihe. Tuotosten ollessa valmiita, esitetään tulokset koko luokalle.