Toiminnallinen tehtävä: Miten liittyy lapsen oikeuksiin?

20 min

Tehtävä sopii testaamaan tietotasoa ennen aiheeseen perehtymistä tai herättelemään jo aiemmin opittua.

Ensin kerrotaan, että päivän aiheena on lapsen oikeuksien sopimus. Ei kuitenkaan keskustella aiheesta sen tarkemmin vielä.

Pulpeteille levitetään ylösalaisin sanoja (“Lapsen oikeuksiin liittyviä asioita”-laput, pdf). Oppilaat kiertävät tilassa musiikin soidessa. Kun musiikki pysähtyy, jokainen nostaa lähinnä olevan lapun. Vieressä olevalle oppilaalle yritetään selittää mahdollisimman nopeasti, miten sana liittyy lapsen oikeuksiin.

Lopuksi keskustellaan yhdessä siitä, mikä Lapsen oikeuksien sopimus on ja miksi siitä on tärkeää tietää. Tutustutaan lyhyesti lapsen oikeuksiin esim. “Lapsen oikeuksia”-monistetta (pdf) yhdessä tutkimalla.

Saman tehtävän voi myös toteuttaa näiden kysymyskorttien (pdf) avulla.