Keskustelu: Lapsen oikeus syrjimättömyyteen

Tehtävässä tutustutaan siihen, mitä tarkoittaa ennakkoluulo, syrjintä ja yhdenvertaisuus.

Opettaja kertoo:

Yksi YK:n lapsen oikeuksien neljästä kulmakivestä on yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto (2 artikla). Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki lapsen oikeuksien sopimuksessa mainitut oikeudet kuuluvat ihan jokaiselle lapselle, ilman minkäänlaista erottelua. Lapsen itsensä tai hänen huoltajansa etninen tausta, ihonväri, sukupuoli, kieli, uskonto, mielipiteet, seksuaali-identiteetti, varallisuus, vammaisuus, syntyperä tai muu ei saa vaikuttaa siihen, miten lasta kohdellaan tai miten lapsen oikeudet hänen kohdallaan toteutuvat. Jokaisella meistä on myös velvollisuus kunnioittaa tätä ja olla syrjimättä ketään.

Tehtävä:

Tutustutaan diojen (pdf) kautta termistöön ja käydään keskustelua luokassa diasarjan lopun kysymysten mukaisesti.

Keskustelkaa luokassa:

  • Millaisia tunteita voi herätä, jos joku kohtelee sinua kurjasti tai jättää porukan ulkopuolelle?
  • Miten voit itse toimia, jos huomaat tilanteen, jossa toista kohdellaan huonosti?
  • Miten meidän luokassamme voitaisiin pitää huolta siitä, että kaikilla olisi hyvä olla ja että kaikki tuntisivat kuuluvansa porukkaan?
  • Mitä sellaista voisimme tehdä jo tänään, josta tulisi koko luokalle hyvä mieli?

Ope huom!

Syrjinnän kysymysten käsittely lasten kanssa voi toisinaan tuntua hankalalta. Luokassa voi olla oppilaita, joihin on kohdistunut syrjintää, jolloin teeman käsittely luokkaympäristössä voi tuntua ahdistavalta. Opettajan on hyvä tiedostaa luokan mahdolliset jännitteet. Aiheeseen voi tutustua tarkemmin esimerkiksi Opetushallituksen Ei kaikelle väkivallalle -sivuston materiaalien kautta (oph.fi).

Tarvikkeet:

Psst. Tutustu myös Punaisen Ristin oppimateriaalipalveluun (sproppimateriaalit.fi), josta löytyy runsaasti materiaalia eri kouluasteille mm. juuri yhdenvertaisuuskysymysten käsittelyyn draaman, visailun ja toimintaohjeiden muodossa.