20.11. liputetaan lapsen oikeuksille!

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989 ja se tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 1990. Suomessa sopimus on ollut voimassa vuodesta 1991. Lapsen oikeuksien sopimus on laintasoinen, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11. ympäri maailmaa sopimuksen hyväksymisen kunniaksi. Päivän tarkoituksena on tuoda esille lapsen oikeuksia, niiden tärkeyttä ja merkitystä niin meillä Suomessa kuin muualla maailmassa.

Vuonna 2020 Lapsen oikeuksien päivä katsotaan vihdoin vakiintuneeksi liputuspäiväksi Suomessa. Sisäministeriö on vuodesta 2013 lähtien suositellut kansalaisille yleistä liputusta lapsen oikeuksien päivänä. Ilman lipunkuvaa lapsen oikeuksien päivä on ollut suomalaisessa kalenterissa vuodesta 2002.

Päivän saamiseksi liputuspäiväksi ovat kampanjoineet niin lapset kuin aikuisetkin jo pitkään. Mannerheimin Lastensuojeluliitto teki aloitteen lapsen oikeuksien päivän saamiseksi kalentereihin jo 1980-luvulla. Suomen UNICEF teki uuden aloitteen asiasta vuonna 1999 ja lapsijärjestöt yhdessä Pelastakaa Lasten johdolla vuonna 2007. Lapsiasianeuvottelukunta teki asiasta aloitteen vuonna 2013. Lapsen oikeuksien viestintäverkosto aloitti aktiivisen kampanjoinnin liputuspäivän puolesta vuonna 2012.

Myös lapset itse ovat olleet aktiivisia; Lapsenoikeusjärjestö Plan Internationalin Lastenhallitus on kampanjoinut aktiivisesti liputuksen puolesta jo pitkään. Aktiivisia ovat olleet myös esimerkiksi lapsiasiainneuvottelukunnan lasten asiantuntijaryhmä.

Lasten perustelut omalle liputuspäivälle ovat yksinkertaiset:

Koska ilman lapsia ei olisi aikuisia”.

Koska lapset ovat niin ihania, hauskoja, rakkaita, iloisia ja kaikin puolin parhaita”.

Aikuiset muistaisivat, että lapsilla on oikeuksia

(Sitaatit: Vantaan lasten asiantuntijaryhmän perusteluja lapsiasianeuvottelukunnan aloitteessa saada 20.11. liputuspäiväksi.)

Muistathan siis nostaa lipun salkoon omassa talossasi ja muistuttaa liputuksesta myös taloyhtiötä, kouluja, päiväkoteja ja työyhteisöäsi!