Ajatusjumppa

Kesto: 15 min

Lapsen oikeuksien mukaan jokaisella lapsella on oikeus mielipiteeseen. Vastataan väitteisiin liikkumalla.

 • Samaa mieltä = Kurkota niin korkealle kuin pystyt
 • Eri mieltä = Mene niin pieneksi kuin pystyt
 • En osaa sanoa = Laita kädet sivuille

Tehtävä voidaan tarvittaessa toteuttaa myös silmät kiinni niin, että vain opettaja näkee vastaukset. Jos väitteen vastauksissa tulee paljon hajontaa, opettajan kannattaa keskustella yhdessä oppilaiden kanssa oikeasta toimintatavasta.

Väitteet

 1. Kaikki saavat tulla kouluun omana itsenään
 2. Kaverin salaisuuden saa kertoa muille
 3. Kaverilta saa lainata kynää, jos hän antaa siihen luvan
 4. Kaverille saa huutaa, jos olet itse huonolla tuulella
 5. Välitunnilla kaikki pitää ottaa mukaan leikkiin
 6. Kaverin opiskelua saa häiritä
 7. Opettajan päälle saa puhua
 8. Koulussa pitää olla ajoissa
 9. Jokainen on vastuussa luokan hyvästä ilmapiiristä
 10. Voin mennä nukkumaan milloin haluan