Kotitehtävä: Lapsen oikeuksien tietovisa aikuisille

10–15 min

Opettaja kertoo:

Sen lisäksi, että lapset itse tuntevat omat erityiset oikeutensa, on tärkeää, että myös jokainen aikuinen tietää, mikä on lapsen oikeuksien sopimus ja millaisia asioita se pitää sisällään. Tehtävässä lapset toimivat juontajina aikuisten kilpaillessa lapsen oikeuksien tietovisassa.

Tehtävä:

Tulostakaa tietovisan kysymys- ja vastauspaperit tai lähettäkää tiedostot oppilaille käyttämänne oppimisalustan kautta. Oikeat vastaukset on merkitty vastauspaperiin lihavoidulla tekstillä jokaisen kysymyksen vastausvaihtoehtoihin.

Tarvikkeet:

Psst. Lapset voivat teettää tietovisan oman kotinsa aikuisten lisäksi tai sijasta myös esimerkiksi oman koulunsa aikuisille: rehtorille, keittäjälle, terveydenhoitajalle tai muulle.

Psst. Psst. Vaihtoehtoisesti tietovisan voi toteuttaa myös niin, että lapset jakavat valmiiksi tulostetut visat aikuisille ilman oikeita vastauksia.