Video ja keskustelua: Ilmasto ja lapsen oikeudet

15 min

(Esimerkiksi  yhteiskuntaoppi, historia, biologia, uskonto ja ET, englanti)

Tehtävässä tutustutaan Lapsen oikeuksien komitean viimeisimpään yleiskommenttiin ja pohditaan ilmastokysymyksiä lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Tehtävä:

Katsokaa luokassa video ilmastoaiheisesta Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentista: Protect Children’s Rights and Our Planet: Child-Friendly Animation on UN General Comment No. 26 (4,5 min, Youtube.com)

Ope huom! YouTube-video on englanniksi, mutta sen saa tekstitettyä suomeksi klikkaamalla kuvakkeesta tekstityksen päälle ja valitsemalla asetuksista automaattiseksi kieleksi suomen. Katso ohje kuvasta (.jpg). Automaattisesti generoitujen tekstitysten kieliversioissa saattaa olla pieniä kummallisuuksia, mutta pääsääntöisesti suomenkielinen tekstitys seuraa hyvin alkuperäistä kieltä.

Jaetaan oppilasryhmä pareihin tai 3–5 henkilön pienryhmiin. Pari tai pienryhmä tutustuu Lapsen oikeuksia -listaan (pdf) ja pohtii:

  • Mihin listan oikeuksista liittyy mielestänne myös ilmasto- ja ympäristökysymyksiä? Millä tavalla?
    Kuvitelkaa, että olette laatimassa Lapsen oikeuksien sopimukseen artiklaa, joka koskee ilmastoa ja ympäristöä. Millaisen artiklan lisäisitte listaan tai muokkaisitte koskemaan ilmastoaiheita?

Tutustu taustamateriaaleihin:

Psst. Tutustukaa myös Ilmastoahdistuksesta ilmastotoivoon -tehtävään sekä Mitä Lapsen oikeuksien sopimuksesta puuttuu –projektiin.

Psst. Psst. YK:n lapsen oikeuksien komitean video ilmastoaiheisesta yleiskommentista sopii katsottavaksi myös englannin kielen oppitunnille. Hyödyntää voi myös taustamateriaaleissa listattua englanninkielistä lapsiystävällistä versiota yleiskommentista.