Elämäni nelikenttä 

Kesto: 20 min

Jokaisella lapsella on oikeus elämään ja tämän tehtävän tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan elämäänsä erilaisista näkökulmista. Tehtävän aluksi on hyvä kertoa, että piirroksia ei tarvitse esittää muille, jolloin vastauksista voi tulla syvällisempiäkin. Oppilaita ohjeistetaan, että jos jokin asia mietityttää, kannattaa siitä jutella turvallisen aikuisen kanssa.

Jokaiselle oppilaalle jaetaan paperi ja annetaan ohjeeksi jakaa paperi neljään osaan. Ensimmäiseen ruutuun piirretään missä hän on hyvä juuri nyt, toiseen ruutuun mistä asioista hän nauttii, kolmanteen ruutuun mitä asioita hän jännittää ja neljänteen ruutuun mistä hän haaveilee. Lopuksi keskustellaan yhteisesti teema kerrallaan, nousiko jotain asioita mieleen ja liittyivätkö ne jotenkin hyvän kohtelun teemaan? Vastaaminen on täysin vapaaehtoista.