Meemitehtävä

Kesto: 30–45 min. (Katso myös tuntisuunnitelma 3, 5.–6. luokat.)

Jaetaan oppilaat 3–4 hengen ryhmiin. Oppilaiden tehtävänä on etsiä erilaisia hyvän kohtelun teeman mukaisia meemejä tai voitte tehdä itse meemejä esimerkiksi meemigeneraattorin avulla. Esimerkki meemigeneraattorista: https://imgflip.com/memegenerator.

Käykää löydetyt meemit yhdessä läpi. Pohtikaa, onko meemeissä jotain loukkaavaa. Pyritäänkö meemin avulla vaikuttamaan ajatuksiisi tai mielipiteisiisi? Miten kannattaa suhtautua meemiin, joka on hauska, mutta samalla loukkaava?