Tehtäväkokonaisuus: Ennakkoluulojen vaikutus

45 min

(Esim. yhteiskuntaoppi, historia, äidinkieli ja kirjallisuus, terveystieto ja opinto-ohjaus)

Tehtävän aikana oppilaat pääsevät muistuttamaan mieleen rasismin, ennakkoluulon, stereotypian ja vihapuheen käsitteet sekä tutkimaan niiden vaikutusta yksilön ja ihmisryhmien elämään. Lisäksi perehdytään siihen, miten omia ennakkoluulojaan voi haastaa ja purkaa.

Ohjeet:

Tehtävä 1: Mitä on rasismi suomessa? 25 min

Tutustukaa ensin luokan kanssa “Syrjintään liittyviä käsitteitä”-diaesitykseen (pdf).

Termien kertauksen jälkeen katsokaa Yle Mix:n video “Mitä on rasismi Suomessa?” (youtube.com) ja keskustelkaa siitä alla olevien kysymysten avulla:

 • Millaisia ennakkoluuloja ja stereotypioita videossa nousi esiin?
 • Mitä haittaa stereotypioista tai ennakkoluuloista voi olla niiden kohteeksi joutuneelle?
 • Miten ne saattavat vaikuttaa sen henkilön elämään, joka ajattelee stereotyyppisesti?
 • Keihin rasismi kohdistuu Suomessa?
 • Missä tilanteissa rasismia voi ilmetä?
 • Miten selittäisit rasismin omin sanoin?

Tehtävä 2. Miten omia ennakkoluuloja voi purkaa? 20min

Tehtävä suoritetaan pienryhmissä. Tehtävässä hyödynnetään Flinga-alustaa (flinga.fi), jonne luokka voi koota ajatuskarttamaisesti vastauksia kaikkien nähtäville. Tehtävän lopussa on ohje ilmaisen Flinga-käyttäjän luomiseen opettajalle. Luokan yhteisen Flingan voi tehtävän jälkeen jakaa sähköisesti luokalle.

Psst! Tehtävässä voidaan käyttää myös muuta yhteisölliseen oppimiseen soveltuvaa alustaa tai opettaja voi koota ryhmien ideat yhteen muulla hyväksi kokemallaan tavalla.

Tehtävä:

Jaetaan oppilaat 3–4 hengen ryhmiin. Ryhmästä vähintään yksi kirjautuu opettajan jakamalla Flinga-avaimella luokan yhteiseen Flinga-sessioon.

Ryhmien tehtävänä on 10 minuutin aikana keksiä mahdollisimman monta tapaa purkaa ja / tai haastaa ennakkoluuloja. Ryhmät listaavat keksimänsä tavat yhteiselle alustalle kaikkien nähtäväksi. Opettaja kertoo, ettei ole väliä, vaikka useampi ryhmä kirjaisi saman asian. Opettaja jakaa näytön koko luokan nähtäville.

Lopuksi käydään Flingaan kerätyt ajatukset läpi yhdessä. Nousiko jokin ennakkoluuloja haastava tapa useasti esiin? Mainittiinko jokin vain kerran? Mikä näistä olisi helpoin toteuttaa? Entä vaikein? Miksi?

Alla olevassa listauksessa on lueteltu muutamia tehokkaita ennakkoluuloja haastavia ja purkavia keinoja. Opettaja voi käyttää sitä hyödyksi loppukeskustelua johtaessaan ja vaikka kirjata ne Flingaan näkyville.

 • Hakeudu tarkoituksenmukaisesti erilaisten ihmisten seuraan
  • Välitunnilla uuteen ihmiseen tutustuminen
  • Vapaaehtoiseksi ryhtyminen
  • Matkustaminen (myös Suomen sisällä)
  • Erilaisten ihmisten seuraaminen somessa (Opettaja voi mainita, että somessa ajautuu helposti ”kuplaan”, jossa suositellaan vain yhdenlaista materiaalia.)
 • Lähdekritiikki
  • Mitä uskon ja miksi?
  • Millaisia lähteitä pidän luotettavina? Onko toisenlaista tietoa saatavissa muualta?
  • Miten julkaisija mahdollisesti hyötyy julkaisemastaan tiedosta?
 • Oman ajattelun haastaminen
  • Miksi ajattelen jostain ihmisryhmästä näin? Olenko omaksunut mielipiteen totena?
  • Yleistänkö? Onko mahdollista, että mielipiteeni koko ihmisryhmästä on muodostunut vain jonkun yksilön käytöksen pohjalta?

Näin luot Flinga-käyttäjän:

Mene Flingan etusivulle ja napsauta “hanki ilmainen tunnus”. Luo itsellesi ilmainen käyttäjä tai kirjaudu sisään Google-tunnuksilla. Tunnus on hyvä luoda ennen oppituntia, että saat jaettua Flinga-alustan avaimen oppilaille heti tehtävän alussa.