Tunteet tutuiksi -kirjoitustehtävä

15 min

Tunnetaitojen opettelulla voidaan ehkäistä kiusaamista. Kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja ja tunteet vaihtelevat, mutta tunteen vallassa kukaan ei saa satuttaa tai kohdella huonosti toista ihmistä.

Tulostetaan oppilaille Tunteet tutuiksi -tehtävämoniste, joka voidaan tehdä opettajan johdolla joko yhdessä tai itsenäisesti. Jonkun tehtäväosion voi myös antaa kotitehtäväksi.

Tehtävässä:

  • harjoitellaan tunnistamaan ja nimeämään tunteita
  • pohditaan keinoja suuttumuksen tunteen kanavoimiseen niin, ettei suuttuneena tai vihaisena aiheuteta mielipahaa kenellekään tai satuteta ketään
  • mietitään tapoja, miten aikuinen voi suojella lasta väkivallalta tai huonolta kohtelulta