Tunteet tutuiksi -kirjoitustehtävä

15 min

Tunnetaitojen opettelulla voidaan ehkäistä kiusaamista. Kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja ja tunteet vaihtelevat, mutta tunteen vallassa kukaan ei saa satuttaa tai kohdella huonosti toista ihmistä.

Tulostetaan oppilaille Tunteet tutuiksi -tehtävämoniste (pdf), joka voidaan tehdä opettajan johdolla joko yhdessä tai itsenäisesti. Tehtävän voi myös antaa kotitehtäväksi.