Häirintä somessa – mitä se on?

45 min

Johdanto: Somehäirintä – turvataidot, omat rajat, turvalliset ihmissuhteet

Tunnilla pohditaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa häirintää sen monissa muodoissa. Erilaisia omia rajoja mahdollisesti rikkovia tilanteita pohditaan lyhyiden TikTok-videoiden avulla. Teemaa avataan yhteisesti opettajan johdolla esitysmateriaalia yhteisesti läpi käyden ja valmiita kysymyksiä pohditaan pareittain tai 3–4 henkilön ryhmissä.

Oppitunti seuraa valmista esitysmateriaalia, jossa on omat johdantonsa jokaiseen aiheeseen: turvataitoihin, omiin rajoihin ja turvallisiin ihmissuhteisiin.

HUOM! Häirinnästä keskusteleminen saattaa herättää monenlaisia tunteita ja monesti oppilailla on myös tunnilla esitettävistä tilanteista omakohtaista kokemusta. Pari- tai pienryhmätilanteissa onkin tärkeää antaa oppilaille mahdollisuus valita itse hyvältä tuntuva työskentelyporukka.

Oppitunnin aluksi on myös tärkeää sanoittaa, että mahdollisista tunnilla heräävistä voimakkaista tunteista on aina lupa puhua kotona sekä koulun aikuisille, opettajalle, kuraattorille tai terveydenhoitajalle. Myös Sua varten somessa -tiimille voi laittaa viestiä Instagramissa tai TikTokissa:  suavarten_official tai Snapchatissa: suavarten_tiimi.

Tehtävä: Häirintä somessa – mitä se on? (40 min)

Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti valmista power point -esitystä materiaalin läpikäymiseen. Vaihtoehtoisesti esityksen voi ladata myös pdf-tiedostona.

Turvataidot:

  • Diat 1–3: Yhteisesti ja opettajajohtoisesti Sua varten somessa -esitysmateriaalin läpikäyntiä.
  • Diat 4–10: Parin kanssa tai pienryhmässä keskustellaan esitysmateriaalin kysymyksistä. n. 2–3 min / dia. Videot voi esittää yhteisesti luokassa, mutta oppilaat voivat katsoa ne myös omalta laitteelta ja esimerkiksi pysäyttää kuvan tarvittaessa.
  • Diat 10–12: Yhteinen jakaminen: onko jotakin, mitä pienryhmistä haluaa jakaa koko luokalle? Käydään opettajan johdolla läpi esitysmateriaalin diat 11 ja 12.

Omat rajat:

  • Diat 13–14: Yhteisesti ja opettajajohtoisesti Sua varten somessa -esitysmateriaalin läpikäyntiä.
  • Diat 15–21: Parin kanssa tai pienryhmässä keskustellaan esitysmateriaalin kysymyksistä. n. 2–3 min / dia. Videot voi esittää yhteisesti luokassa, mutta oppilaat voivat katsoa ne myös omalta laitteelta ja esimerkiksi pysäyttää kuvan tarvittaessa.
  • Yhteinen jakaminen: mistä voi tunnistaa omat rajat? Mistä voi tunnistaa toisen rajat? Mitä voi tehdä, jos huomaa itse menneensä liian pitkälle ja esimerkiksi loukanneensa toista somessa?

Turvalliset ihmissuhteet:

  • Diat 22–24: Yhteisesti ja opettajajohtoisesti Sua varten somessa -esitysmateriaalin läpikäyntiä.
  • Diat 25–27: Parin kanssa tai pienryhmässä keskustellaan esitysmateriaalin kysymyksistä. n. 2–3 min / dia. Videot voi esittää yhteisesti luokassa, mutta oppilaat voivat katsoa ne myös omalta laitteelta ja esimerkiksi pysäyttää kuvan tarvittaessa.
  • Dia 28: Yhteinen jakaminen: onko jotakin, mitä pienryhmistä haluaa jakaa koko luokalle? Käydään opettajan johdolla läpi esitysmateriaalin viimeinen dia.

Lopuksi:

  • Muistutetaan oppilaita aikuiselle juttelusta, jos mikään jää vaivaamaan mieltä. Minkään itseä vaivaavan asian kanssa ei kenenkään tarvitse jäädä yksin.