Vastamainos

Pohjustus: Jokainen saa vaikuttaa

Keskustellaan opettajalähtöisesti jokaisen mahdollisuuksista vaikuttaa sekä velvollisuuksista osallistua kaikille turvallisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Millaisia keinoja nuorilla on vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin ja edistää omaa turvallisuuttaan?

Tausta-aineistona voi käyttää esimerkiksi Eduskunta.fin verkkosivulta Kansalaisvaikuttaminen

Tehtävä: Vastamainos

Tehdään yksin tai pienryhmissä vastamainos turvallisuusteemalla. Huomioithan etukäteen, että tehtävä voi osalle oppilaista olla haastava.

Alustus: Mikä on vastamainos?

“Vastamainos on mainoksia parodioiva visuaalisen kulttuurin ilmaisumuoto. Vastamainokset kommentoivat mainosten kielellä kulutusyhteiskunnan ongelmakohtia. Vastamainokset ovat osa kulttuurihäirinnän (culture jamming) genreä, johon kuuluu myös katutaidetta ja performansseja kaupunkitilassa. Kyseessä on yhteiskunnallinen viestintä, vaikka menetelmä ei olekaan aivan perinteinen. Vastamainoksessa tekijä muuttaa mainoksen sanomaa muokkaamalla alkuperäistä kuvaa, logoa tai tekstiä. Usein vastamainos ottaa melko suoraankin kantaa johonkin brändiin tai ilmiöön.” (Lähde: https://toivoajatoimintaa.fi/)

Katsotaan muutamia opettajan valitsemia vastamainoksia (esim. https://voima.fi/vastamainokset/) ja keskustellaan niiden viestistä. Mihin mainoksella pyritään vaikuttamaan? Onnistuuko mainos tavoitteessaan, muokkaako se onnistuneesti alkuperäisen brändin sanomaa? Mikä katsotuista vastamainoksista on oppilaiden mielestä onnistunein?

Tehtävä: Vastamainos turvallisuusteemalla

Oppilaat valitsevat jonkun brändin tai tuotteen, joka heidän mielestään heikentää turvallisuutta (esimerkiksi tekee rahaa edistämällä ilmastonmuutosta toiminnallaan, kuten vaikkapa käyttämällä palmuöljyä, edistämällä pikavaateteollisuutta tm.). Tehdään yksin tai pienryhmissä vastamainos valitusta brändistä tai tuotteesta joko isolle kartongille piirtämällä tai leikkaamalla ja liimaamalla tai sähköisesti kuvankäsittelyohjelmalla tai presentaationa. Lopuksi työt esitellään muille.

Voitte halutessanne tehdä vastamainoksista luokan seinälle näyttelyn tai postata ne someen koulun tai oppilaiden omilta tileiltä. Käyttäkää postauksissa hashtageja #MunTurvallisuus #SunTurvallisuus. Voitte halutessanne tägätä Lapsen oikeuksien sometilin (Twitter: @LapsenOikeudet, IG: @lapsenoikeudet)

Katso lisäohjeita toivoajatoimintaa.fistä.