Pantomiimi: Etsi tunneparisi

20 min.

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään kohteluun ja turvalliseen kouluympäristöön. Tunnetaitojen opettelu ehkäisee esimerkiksi kiusaamista. Tarvitset tässä tehtävässä tunnekortteja. Tunnekortteja saat tulostettua ilmaiseksi esimerkiksi Kehitysvammaisten Tukiliiton tai Mieli ry:n verkkosivuilta:

Tulosta jokaista tunnetta kaksi kappaletta. Tavoitteena on, että oppilaat etsivät oman tunneparinsa. Paria etsitään menemällä toisen oppilaan luokse ja esittämällä tunnetta, sanoja ei saa käyttää. Jos näytteleminen tuntuu haastavalta, voidaan tunne myös piirtää paperille paria etsiessä. Leikkiä jatketaan niin kauan, kunnes kaikki ovat löytäneet tunneparinsa.