Kuva-arvaustehtävä: Hyvää vai huonoa kohtelua?

Kesto: 25 min (Katso myös 3.–4. tuntisuunnitelma 4)

Jaetaan oppilaat 3–4 hengen ryhmiin. Oppilaiden tehtävänä on tunnistaa, onko kuvassa tapahtuva kohtelu hyvää vai huonoa. Mistä kuvassa tunnistaa hyvän tai huonon kohtelun?

Kuva 1: Toisen auttaminen – hyvä kohtelu
Kuva 2: Selän takana puhuminen – huono kohtelu
Kuva 3: Yhdessä leikkiminen – hyvä kohtelu
Kuva 4: Ei kuunnella toista – huono kohtelu