Projekti: Tulevaisuuden sanomat -pienlehti

1–2 h

(Esim. äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto, opinto-ohjaus, kuvataide)

Tehtävässä syvennetään edellistä Tulevaisuuden uutisjuttu -tehtävää ja pohditaan tulevaisuuden skenaarioita, jotka liittyvät lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tehtävän voi tehdä myös itsenäisenä osanaan ilman Tulevaisuuden uutisjuttu -tehtävään paneutumista.

Tuotoksena syntyy askarreltu pienlehti. Pienlehden eli zinen toteutuksessa tyyli on vapaa.

Tehtävä:

Jakaudutaan 2–4 henkilön pienryhmiin.

Taitellaan zine eli pienlehti A3-paperiarkista oheisen zine-ohjeen mukaan (pdf).

Taitellussa pienlehdessä on kolme aukeamaa sekä etu- ja takakansi.

Pienlehdessä tyyli on vapaa: voit kirjoittaa, piirtää, leikata ja liimata tai yhdistellä kaikkia näitä.

Teemana zinessä on Tulevaisuuden sanomat: mitä kuuluu lasten ja nuorten hyvinvoinnille viiden vuoden päästä eli vuonna 2028?

Sisällön voi rakentaa Tulevaisuuden uutisjuttu -tehtävän pohdintojen pohjalta tai esim. hyödyntämällä seuraavia kysymyksiä:

  • Hyvinvointi koostuu mm. fyysisestä terveydestä, mielenterveydestä, sosiaalisista suhteista, omakuvasta ja omista haaveista kanssakäymisessä kasvokkain ja digitaalisesti. Miten hyvinvoinnin osatekijät voisivat tulevaisuudessa toteutua?
  • Mitä tässä hetkessä tulisi olla toisin, jotta lapset ja nuoret voisivat paremmin Suomessa tulevaisuudessa?
  • Millainen on lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva tulevaisuuden koulu?
  • Mikä sinua huolestuttaa?
  • Mitä toiveita sinulla on tulevalle?

Koostakaa ajatuksistanne oma Tulevaisuuden sanomat -zine. Zinejen monenmoisiin toteutustapoihin voit tutustua tarkemmin esim. Zineton-pienlehtihaasteen sivuilla (zineton.com).

Tarvikkeet:

  • A3-paperiarkki ja tarvikkeita taiteiluun, esim. värikyniä, tusseja, vanhoja aikakausilehtiä, sakset, liimaa.

Psst. Jaa kuva tai video valmiista Tulevaisuuden sanomat -zinestä sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #LapsenOikeudet #SaanVoidaHyvin #SaatVoidaHyvin ja tägää halutessasi @lapsenoikeudet, niin jaamme taiteilut tileillämme.