Näytelmä: Sankari pelastaa tulevaisuuden 

35–45 min. (Katso myös 1.–2. tuntisuunnitelma 3 )

Jutellaan asioista, jotka ovat oppilaille itselleen tärkeitä tulevaisuuteen liittyen. Jos on esim. joskus aiemmin jo keskusteltu ilmastokriisistä ja keinoista sen ratkaisuun, voi palata siihen.

Nostetaan keskustelun pohjalta ongelmia, pelkoja tai odotuksen aiheita tulevaisuuden suhteen. Ongelmille ja peloille mietitään ratkaisuja. (esim. ilmastokriisi > voidaan syödä enemmän kasvisruokaa). Ongelmat ja pelot ratkaisuineen sekä odotuksen aiheet kirjoitetaan listaksi taululle.

Oppilaat jaetaan noin neljän hengen ryhmiin, ja ryhmät valitsevat yhdessä tehdystä listasta aiheen. Siitä tehdään näytelmä. Näytelmän voi toteuttaa mallilla, jossa ongelma esitetään, ja jonkinlainen supersankari tai muu hahmo pelastaa tilanteen. Näytelmä voi olla myös vaikkapa uuden, tulevaisuudessa tehtävän keksinnön esittely tai tulevaisuuden asioita esittelevä uutislähetys. Lopuksi näytelmät esitetään koko luokalle.

Tehtävän voi toteuttaa myös videomuodossa.