Pjäs: En hjälte räddar framtiden

35–45 min. (Se även timplan 3, klasser 1–2)

Ni pratar om saker som är viktiga för eleverna själva med tanke på framtiden. Om man t.ex. någon gång tidigare har diskuterat klimatkrisen och metoderna för att lösa den, kan man ta upp ärendet på nytt.

Utifrån diskussionen lyfter ni fram problem, rädslor eller förväntningar med tanke på framtiden. Ni diskuterar lösningar på problem och rädslor (t.ex. klimatkrisen > man kan äta mer vegetarisk mat). Problem och rädslor samt lösningar och förväntningar skrivs på tavlan.

Eleverna delas in i grupper med cirka fyra personer, och grupperna väljer ett tema från den gemensamma listan. Av dem gör ni en pjäs. Pjäsen kan genomföras med en modell där problemet presenteras, och en superhjälte eller någon annan gestalt räddar situationen. Pjäsen kan också vara t.ex. en presentation av en ny uppfinning som ska göras i framtiden eller en nyhetssändning som presenterar framtida ärenden. Till slut visas pjäsen för hela klassen.

Uppgiften kan också utföras i videoformat.