Pantomim: Vad handlar det om?

20 min. Se även timplan 1, klasser 1–2.

För hela klassen presenteras listan “När barnets rättigheter förverkligas”. Listan gås igenom under lärarens ledning.

Eleverna delas in i grupper på 3–4 personer, och varje grupp får en hög lappar om “Frågor som gäller barnets rättigheter” (pdf) .

I grupperna lyfter var och en i tur och ordning en lapp i blindo och presenterar det som står på lappen som en pantomim för den övriga gruppen. Alternativt kan man komma överens om att orden ska förklaras eller ritas, medan andra gruppmedlemmar försöker gissa vad det är fråga om.