Hur gör du i det här fallet?

Varaktighet: 45 min. (Se även timplan 4, 5.–6. klass.)

Var och en har rätt till gott bemötande, men ibland är det inte lätt att fatta rätt beslut. I denna uppgift får barnen fundera på besvärliga frågor. Frågorna kan först dryftas i smågrupper och därefter gås de igenom tillsammans. Ni kan också skådespela frågorna, varvid de är mer konkreta och sedan fundera på dem tillsammans. Det är bra att först berätta för eleverna att det inte nödvändigtvis finns ett enda rätt svar på frågorna.

1. Du såg hos din kompis Johan ett PlayStation-spel som du länge velat prova på. Du bestämde dig för att låna spelet när du for hem. Gjorde du rätt?

  • När du lånar saker av någon annan måste du alltid fråga den andra om lov att låna saken. Det lönar sig också alltid att komma överens när du senast ska återlämna saken.

2. Din vän Emma berättade en hemlighet för dig. Får du berätta hemligheten vidare till någon annan?

  • I princip får du inte berätta vidare en hemlighet, men om en hemlighet är otrevlig, till exempel om en kompis berättar att han eller hon mår dåligt hemma, då ska du berätta hemligheten vidare till en trygg vuxen.

3. Får man slå en annan om man försvarar någon vid mobbning?

  • Våld löser inget i situationen
  • Du kan be mobbarna sluta och försöka lämna platsen med den mobbade
  • Berätta om situationen för en trygg vuxen

4. Dina kompisar bjuder in dig till en nöjespark, men de förbjuder dig att ta med dig din goda vän för de inte gillar honom eller henne. Hur gör du i det här fallet?

  • Spelar det någon roll i situationen om ni alla är goda vänner med varandra eller om din goda vän är främmande för dem som bad dig komma med till nöjesparken?
  • Hur skulle du själv uppleva en situation där du inte blir inbjuden?

5. När du går till skolan ser du att en gammal dam har ramlat omkull. Om du stannar och hjälper henne försenar du dig från skolan. Hur gör du i det här fallet?

  • Alla är skyldiga att hjälpa ifall någon behöver hjälp, också om det innebär att du t.ex. försenar dig från skolan.
  • Finns där några andra som redan hjälper den gamla damen? Om så är fallet, fråga om de behöver mer hjälp.
  • Om du är ensam i situationen, be en vuxen i närheten hjälpa till. Det är bra att kolla om barnen vet hur man ringer ett nödsamtal. Ni kan öva att ringa nödsamtal genom ett rollspel: en elev har ramlat omkull och en annan elev kommer och hjälper till. Situationen kräver att man ringer nödcentralen, eftersom den som ramlat omkull inte kvicknar till. Samtalet till nödcentralen ”rings” till läraren som ställer de frågor som behövs och berättar att hjälp är på väg. Mer information om nödsamtal finns på Röda Korsets webbplats.