Tema 2024: Varje barn har rätt att lära sig

Tema 2024: Varje barn har rätt att lära sig

Årets tema för kommunikation om barnets rättigheter är barnets rätt att lära sig. Temat syns i organisationernas, statens, kommunernas, församlingarnas och fritidsaktörernas verksamhet och kommunikation under året 2024. Särskild uppmärksamhet ägnas till frågor om lärande ur barns och ungas perspektiv i alla vardagssituationer.

Lärande innebär medvetet eller omedvetet skaffande av nya kunskaper och färdigheter. Barnet lär sig ständigt nytt genom att öva, experimentera och genom att följa exempel. Insikter, nya kunskaper och färdigheter kan som bäst ge mycket glädje.

Även FN:s barnkonvention påminner om barnets rätt att lära sig. De i konventionen fastställda målen för utbildning är relaterade både till barnets tillväxt, utveckling och till att bli en ansvarsfull medlem i samhället. Barnet har rätt till kunskap, och formell utbildning bör stödja utvecklingen av barnets personlighet, talanger och färdigheter. Lärande sker dock överallt i barnets vardag, inte bara i skolan.

Delta!

Delta i årets tema och Veckan för barnets rättigheter på sociala medier med hashtaggar #JagFårLäraMig #DuFårLäraDig

Kampanjen #JagFårLäraMig #DuFårLäraDig uppmanar att reflektera över glädjen av lärande och dess förutsättningar. Hur kan vi positivt påverka våra egna och andras lärandeupplevelser, lärandemiljöer och förvärvande av olika kunskaper och färdigheter på ett sätt som passar olika människor? Vad, hur och var lär sig barn i dagens värld? Får varje barn i Finland tillräckliga förutsättningar för att skapa ett bra liv? Rätten till att lära sig berör oss alla genom hela livet!

Hur ser rätten till lärande ut? Under året vill nätverket för kommunikation om barnets rättigheter på olika sätt uppmuntra särskilt barn och unga från olika utgångspunkter och situationer att diskutera och dela med sig av sina egna erfarenheter, tankar och insikter.

#RättAttLäraSig, #JagFårLäraMig, #DuFårLäraDig

P.S. Anmälan till Veckan för barnets rättigheter har börjat!